DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Trocha historie

Na úvod, hraničářské patero: 


1. K brannosti národa přispěj tak, jak jsi přísahal! V boji vytrvej, na množství nepřátel nehleď! Vůle a nervy rozhodnou o vítězství!
2. Svým velitelům důvěřuj a jejich důvěru nezklamej! Padne-li velitel, podřiď se velení nejstatečnějšího, jsi-li jím sám, neváhej a buď příkladem.
3. Své kamarády miluj a v boji neopouštěj! Sám raněn nezoufej, přátelé tě neopustí. Bys zajat mlč a přemýšlej o útěku!
4. Veškeren vojenský materiál považuj za majetek národní a tudíž i svůj! Šetři jím do krajnosti, neboť náhrada nebude vždy možná.
5. Odpoutej se od svého „já“ a zbav se sobeckosti! Pomni, že sám ničím nejsi a nic neznamenáš. Jenom zdravý a silný národ může Ti zajistiti šťastnou budoucnost a důstojné místo v lidské společnosti. Považuj se proto za část národa a pro jeho blaho obětuj vše! Pak Ti kázeň a obětavost bude samozřejmou a lehkou. Uvědom si slova básníkova: „Bude-li každý z nás z křemene, bude národ z kvádru“